Saint Kevork Armenian Apostolic Church of Oregon

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Armenian Christmas Celebration - January 15th

IMPORTANT: JANUARY 8TH CELEBRATION POSTPONED DUE TO ICE/SNOW FORECAST
The Parish Council and the Ladies’ Society are postponing our Badarak and celebration of Armenian Christmas at St. Kevork that was scheduled for tomorrow, Sunday, January 8th. This decision is due to the forecast of freezing rain and snow overnight. We would like to re-schedule our celebration for the next weekend, Sunday, January 15th, so that everyone who wishes to attend can travel safely. Please watch for an update to confirm Sunday, January 15th, and put it on your calendar

This coming Sunday, January 15th, we will be having our Celebration of Armenian Christmas, Badarak, and Blessing of the Water which was previously postponed on January 8th due to the weather.  Hope to see you all:  Sunday, January 15th, 11 a.m. 

argaiv1931

We begin our schedule of activities for the New Year at St. Kevork with commemoration of Armenian Christmas and Blessing of the Water.  After Badarak, conducted by Fr. Vazken Movsesian, we will have a celebratory meal. Please join us! Tickets for the meal for adults are $15.00. Tickets for children aged 5-12 are $8.00.

 

2016 Christmas Party

Christmas Ball 2016 Flyer
 

December 2016 Schedule

As we go through this time of transition in our community, the Parish Council would like to send out a monthly schedule of events for everyone’s planning purposes. Please let any member of the Parish Council know if you have questions about upcoming events!
***
For the month of November, we will conduct the following at St. Kevork:
Sunday, November 6th:  Der Yeremia will be conducting Badarak, as he will still be in
Portland on this date. Coffee and light refreshments will follow the Badarak.
Saturday, November 12th:  A costume party will be conducted by the Armenian
School, beginning at 3 p.m. There will be a potluck, music, and dancing. All ages are invited! Donations may be made to the school, and would be greatly appreciated. Please contact Armida (503)703-0468 or Nelli (360)907-0261 if you have questions or would like to be involved in the planning for this event!
Sunday, November 13th:   Deacons’ prayer service. 11 a.m. Coffee and light refreshments will follow the service.
Sunday, November 20th:  Deacons’ prayer service. 11 a.m. Coffee and light refreshments will follow the service.
Sunday, November 27th:  Fr. Pakrad, our visiting priest, will conduct Badarak. On
this day there will be a blessing of the Godfathers of St. Kevork. The Ladies’ Society is also discussing offering a Thanksgiving meal on this day after Badarak. Details are to be arranged, so please watch for an update on this!
The Armenian School will be conducted every Sunday in November.
***
Just so everyone knows, the Christmas party is scheduled for December 17th at St. George Antiochian Church, and YaHala will be catering. Tickets and further details will be available very soon.
The Parish Council will publish another monthly schedule at the beginning of December with details for all December events. Please let us know what you would like included!Please let any member of the Parish Council know if you would like to advertise an additional event in December or have questions about events!
                                                                        ***
For the month of December, we will conduct the following at St. Kevork:
Sunday, December 4th:       Fr. Vazken Movsesian, a visiting priest, will be conducting 
Badarak. An anniversary Hokehankisd for Seda Minasian 
will be held on this date, and a meal will follow Badarak.
Sunday, December 11th:    Deacons’ prayer service. 11 a.m. Coffee and light refreshments
will follow the service.
Saturday, December 17th:  Annual Christmas party, 6 p.m.-Midnight. Purchase your
tickets early! Fr. Pakrad will be attending the Christmas
party and conducting a short program.
Sunday, December 18th:    Fr. Pakrad will conduct Badarak. Coffee and light 
refreshments will follow Badarak.
Sunday, December 25th:   Deacons’ prayer service. 11 a.m. Coffee and light refreshments
will follow the service.
The Armenian School will be conducted every Sunday in December.
***
Advance notice for January: On Sunday, January 8th, we will celebrate our Christmas with a special program and a meal.
Please let any member of the Parish Council know if you would like to advertise an additional event in December or have questions about events!

                                                                        ***

For the month of December, we will conduct the following at St. Kevork:

 • Sunday, December 4th:       Fr. Vazken Movsesian, a visiting priest, will be conducting Badarak. An anniversary Hokehankisd for Seda Minasian will be held on this date, and a meal will follow Badarak.
 • Sunday, December 11th:    Deacons’ prayer service. 11 a.m. Coffee and light refreshments will follow the service.
 • Saturday, December 17th:  Annual Christmas party, 6 p.m.-Midnight. Purchase your tickets early! Fr. Pakrad will be attending the Christmas party and conducting a short program.
 • Sunday, December 18th:    Fr. Pakrad will conduct Badarak. Coffee and light refreshments will follow Badarak.
 • Sunday, December 25th:   Deacons’ prayer service. 11 a.m. Coffee and light refreshments will follow the service.
 • The Armenian School will be conducted every Sunday in December.

***

Advance notice for January: On Sunday, January 8th, we will celebrate our Christmas with a special program and a meal.

 

Open letter to Father Yeremia

To all in the community,
As many of you may know, our dear Father Yeremia Khachatryan will be
leaving our community soon.   This coming Sunday, October 30th will be
the final Badarak service conducted by Father Yeremia us a Parish
Priest of St. Kevork Church of Portland .  This invitation is for all
to come this coming Sunday as a community to bid farewell to the
father and his family, an wish them good fortune.
Thank you
Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ,
Ինչպես տեղյակ եք, Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանը վերջացնում է իր
Հովվական ծառայությունը, որպես Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ եկեղեցու Հոգեւոր
Հովիվ։ Հոկտեմբերի 30-ին, կիրակի օրը, Տեր Երեմիան մատուցելու է իր
վերջին Սուրբ Պատարագը, որպես Հոգեւոր Հովիվ։ Սիրով հրավիրում ենք
բոլորիդ մասնակից լինելու Պատարագի արարողությանը, միասին աղոթելու եւ
մաղթելու Տեր Հորն ու ընտանիքին ամենայն բարին հետագա իր քահանայական
ծառայության մեջ։
Վարձքներդ ի կատար, սիրելի Տեր Հայր։

Dear Father Yeremia,

Upon your departure, the members of the St. Kevork Armenian Apostolic Church and Armenian community thank you for your service to our Parish. You and your family have made great contributions to our community over the years. You have helped us to grow as a congregation and in faith and strength.

Leader, Model, Servant: Wherever the Spirit calls you in the Church, may you always strive to do the will of the Father and bring more souls to Christ. God bless you for being our priest.

'I give thanks to my God always for you because of the grace of God that has been given you in Christ Jesus.' (1 Corinthians 1:4)

 


 

Church Picnic

This years annual picnic was held on Sunday August 14th at the park across the street from the church.  Here just a few photo's from that fun day:

<!--[if !vml]-->
Picnic
<!--[endif]-->
 

Vardavar 2016

On Sunday, July 3, St. Kevork Church in Portland celebrated the feast of Transfiguration of our Lord Jesus Christ. During the Badarak service, the parish priest, Fr. Yeremia Khachatryan, explained the true meaning of this feast.  At the completion of the Badarak service, we played traditional water games on the occasion of Vardavar in a friendly and pleasant atmosphere

 

Հուլիսի 3-ին, կիրակի օրը,  Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ Եկեղեցին տոնեց Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպության տոնը։ Պատարագի ընթացքում Հոգեւորր Հովիվ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանը ներկայացրեց տոնի խորհուրդը։ Պատարագի ավարտից հետո, եկեղեցու հանդիպակաց այգում, Վարդավառի առիթով համայնքի երիտասարդների կողմից կազմակերպվեց ջրախաղ։ Օրը անցավ հաճելի մթնոլորտում։
Հուլիսի 3-ին, կիրակի օրը,  Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ Եկեղեցին տոնեց Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպության տոնը։ Պատարագի ընթացքում Հոգեւորր Հովիվ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանը ներկայացրեց տոնի խորհուրդը։ Պատարագի ավարտից հետո, եկեղեցու հանդիպակաց այգում, Վարդավառի առիթով համայնքի երիտասարդների կողմից կազմակերպվեց ջրախաղ։ Օրը անցավ հաճելի մթնոլորտում։

 

 

Hiking Trip

 

On Saturday, June 25, St. Kevork Church of Portland organized a ‘hike’ to beautiful Ramona Falls for the youth and all ‘young at heart’, led by Fr. Yeremia Khatchatryan. The 9 mile hike, was very successful and fun for all who participated!

On Saturday, June 25, St. Kevork Church of Portland organized a ‘hike’ to beautiful Ramona Falls for the youth and all ‘young at heart’, led by Fr. Yeremia Khatchatryan. The 9 mile hike, was very successful and fun for all who participated!

Հունիսի 25-ին, շաբաթ օրը, Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ եկեղեցու մի խումբ երիտասարդներ՝ իրենց ընտանիքներով, գլխավորությամբ Հոգեւոր Հովիվ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանի, քայլարշավ կատարեցին Օրեգոն նահանգի գեղատեսիլ վայրերից մեկը՝ Ռամոնա ջրվեժ։ 9 մղոն երկարությամբ քայլարշավը անցավ ուրախ եւ հաճելի մթնոլորտում։ 

 

 

Pilgrimage to Seattle

On Saturday June 18th a large group of pilgrims from St. Kevork Armenian Church attended ST. Haroutyoun Apostolic Church of Seattle under the leadership of Father Yeremia Khachatryan. After a brief evening prayer service, Fr. Yeghia Essayan welcomed all the guests who came from Portland. He emphasized the importance of pilgrimages and the importance of such gatherings that establishes close relationships between the two parish members. Father Yeremia Khachatryan talked about the power of collective prayer and its effect on the spiritual life of the believer. He thanked the parishioners of St. Haroutyoun Church for the warm welcome. Afterwards, food was served. All pilgrims enjoyed the day with the parishioners of St. Haroutyoun church in a joyous atmosphere. Then, the pilgrims returned back to Portland.

Հունիսի 30-ին Պորտլանդի Ս․Գէորգ Եկեղեցու տասնյակ հավատացյալներ, գլխավորությամբ Հոգեւոր Հովիվ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանի, ուխտագնացություն կատարեցին Սեաթլի Ս․Հարություն Հայ Առաքելական Եկեղեցի։  Եկեղեցում կատարվեց երեկոյան ժամերգություն։ Հոգեւոր հովիվ Տեր Եղիա Իսայանը իր բարեգալստի խոսքում կարեւորեց ուխտագնացության խորհրդի կարեւորությունը հավատացյալի կյանքում եւ փափագ հայտնեց, որ այսպիսի փոխայցելությունները ավելի հաճախ կրկնվեն։ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանը իր խոսքում անդրադարձավ միասնական աղոթքի կարեւորությանը եւ անհրաժեշտությանը հավատացյալի հոգեւոր կյանքում։ Ապա համայնքի անունից շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության համար։ Երեկոյան աղոթքից հետո մատուցվեց ճաշ, որն անցավ բարեկամական ջերմ մթնոլորտում։ Նույն օրը ուխտավորների   մեկ մասը վերադարձավ Պորտլանդ։

 

April 24th 2016

April 21, Professor Heather Ohaneson came to Portland, Oregon on the occasion of the anniversary of the Armenian Genocide and gave a lecture at Portland State University. The title of the lecture was “The Syrian crisis in terms of the trauma of the Armenian Genocide”. Around one hundred people attended the lecture. Afterwards, there was a question and answer session. Professor Greg Geokjian played an instrumental role in organizing this event.

Saturday April 23, a cultural presentation dedicated to the anniversary of the Armenian Genocide was performed at St. Kevork Church. Adult members of the church and the students of Hovhanness Tumanyan Sunday school presented the story of the genocide with poems, songs and historical passages.  Ms.Armida Khachatryan, Principle of the Armenian School was the organizer of this event.

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2


St. Kevork Armenian Apostolic Church of Oregon  |   9215 SE Church St., Clackamas OR  97015  |  503 656-9144  |   map & directions  |  email: info@oregonarmenianchurch.comwebsite administrator  |  home