Saint Kevork Armenian Apostolic Church of Oregon

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Armenian Language School Opening 2016

E-mail Print PDF
"We are happy to announce that the Hovhannes Tumanyan school's opening celebration for the 2016-17 academic year will be held on Sunday September 11th at 9:30 AM.
The school registration and general meeting with parents will be also held the same day.
More details will follow this announcement shortly."
Ուրախությամբ հայտարարում ենք որ Հուհաննես Թումանյանի անվան դպրոցի առաջին զանգը 2016-17 ուսումնական տարվա համար հնչելու է Սեպտեմբերի 11-ին
ժամը 9:30-ին։
Նույն օրը տեղի կունենա աշակերտների արձանագրություն և ծնողների հետ ժողով։
Մանրամասները պիտի հաջորդեն այս հայտարարությանը շուտով։"

"We are happy to announce that the Hovhannes Tumanyan school's opening celebration for the 2016-17 academic year will be held on Sunday September 11th at 9:30 AM. The school registration and general meeting with parents will be also held the same day. More details will follow this announcement shortly."

argaiv1001


Ուրախությամբ հայտարարում ենք որ Հուհաննես Թումանյանի անվան դպրոցի առաջին զանգը 2016-17 ուսումնական տարվա համար հնչելու է Սեպտեմբերի 11-ինժամը 9:30-ին։Նույն օրը տեղի կունենա աշակերտների արձանագրություն և ծնողների հետ ժողով։Մանրամասները պիտի հաջորդեն այս հայտարարությանը շուտով։"

 

Saint Kevork Day 2016

On Saturday, September 24, St. Kevork Church in Portland, Oregon will be celebrating St. Kevork’s day with the rest of the Armenian Church. We are happy to announce, that on this day, our sister community in Seattle from St. Resurrection Church will pay pilgrimage to St. Kevork to celebrate the Holiday together with the church community in Portland.  

Church services will begin at 12Noon. At the conclusion of the service, the Ladies’ Society of St. Kevork will host and serve the ‘Madagh’ meal and welcome all our guests from Seattle and all community members. We invite you all to attend and partake in this joyous occasion.

 

Սեպտեմբեր 24-ին, շաբաթ օրը, Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ եկեղեցին տոնելու է Սուրբ Գէորգ զորավարի տոնը։
Այս առիթով Պորտլանդ են այցելելու Սեաթլի Սուրբ Հարություն եկեղեցու հավատացյալ ուխտավորները։
Եկեղեցական արարողության սկիզբը ժամը 12 PM
Եկեղեցական արարողությունից հետո սրահում կտրվի մատաղի ճաշ՝ պատրաստված եկեղեցու Տիկնանց Միության
կողմից։
Սիրով հրավիրում ենք բոլորին ներկա եւ մասնակից լինելու։

Սեպտեմբեր 24-ին, շաբաթ օրը, Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ եկեղեցին տոնելու է Սուրբ Գէորգ զորավարի տոնը։ Այս առիթով Պորտլանդ են այցելելու Սեաթլի Սուրբ Հարություն եկեղեցու հավատացյալ ուխտավորները։


Եկեղեցական արարողության սկիզբը ժամը 12 PM

 
Եկեղեցական արարողությունից հետո սրահում կտրվի մատաղի ճաշ՝ պատրաստված եկեղեցու Տիկնանց Միության կողմից։


Սիրով հրավիրում ենք բոլորին ներկա եւ մասնակից լինելու։

 

 

Church Picnic

This years annual picnic was held on Sunday August 14th at the park across the street from the church.  Here just a few photo's from that fun day:

<!--[if !vml]-->
Picnic
<!--[endif]-->
 

Vardavar 2016

On Sunday, July 3, St. Kevork Church in Portland celebrated the feast of Transfiguration of our Lord Jesus Christ. During the Badarak service, the parish priest, Fr. Yeremia Khachatryan, explained the true meaning of this feast.  At the completion of the Badarak service, we played traditional water games on the occasion of Vardavar in a friendly and pleasant atmosphere

 

Հուլիսի 3-ին, կիրակի օրը,  Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ Եկեղեցին տոնեց Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպության տոնը։ Պատարագի ընթացքում Հոգեւորր Հովիվ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանը ներկայացրեց տոնի խորհուրդը։ Պատարագի ավարտից հետո, եկեղեցու հանդիպակաց այգում, Վարդավառի առիթով համայնքի երիտասարդների կողմից կազմակերպվեց ջրախաղ։ Օրը անցավ հաճելի մթնոլորտում։
Հուլիսի 3-ին, կիրակի օրը,  Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ Եկեղեցին տոնեց Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպության տոնը։ Պատարագի ընթացքում Հոգեւորր Հովիվ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանը ներկայացրեց տոնի խորհուրդը։ Պատարագի ավարտից հետո, եկեղեցու հանդիպակաց այգում, Վարդավառի առիթով համայնքի երիտասարդների կողմից կազմակերպվեց ջրախաղ։ Օրը անցավ հաճելի մթնոլորտում։

 

 

Hiking Trip

 

On Saturday, June 25, St. Kevork Church of Portland organized a ‘hike’ to beautiful Ramona Falls for the youth and all ‘young at heart’, led by Fr. Yeremia Khatchatryan. The 9 mile hike, was very successful and fun for all who participated!

On Saturday, June 25, St. Kevork Church of Portland organized a ‘hike’ to beautiful Ramona Falls for the youth and all ‘young at heart’, led by Fr. Yeremia Khatchatryan. The 9 mile hike, was very successful and fun for all who participated!

Հունիսի 25-ին, շաբաթ օրը, Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ եկեղեցու մի խումբ երիտասարդներ՝ իրենց ընտանիքներով, գլխավորությամբ Հոգեւոր Հովիվ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանի, քայլարշավ կատարեցին Օրեգոն նահանգի գեղատեսիլ վայրերից մեկը՝ Ռամոնա ջրվեժ։ 9 մղոն երկարությամբ քայլարշավը անցավ ուրախ եւ հաճելի մթնոլորտում։ 

 

 

Pilgrimage to Seattle

On Saturday June 18th a large group of pilgrims from St. Kevork Armenian Church attended ST. Haroutyoun Apostolic Church of Seattle under the leadership of Father Yeremia Khachatryan. After a brief evening prayer service, Fr. Yeghia Essayan welcomed all the guests who came from Portland. He emphasized the importance of pilgrimages and the importance of such gatherings that establishes close relationships between the two parish members. Father Yeremia Khachatryan talked about the power of collective prayer and its effect on the spiritual life of the believer. He thanked the parishioners of St. Haroutyoun Church for the warm welcome. Afterwards, food was served. All pilgrims enjoyed the day with the parishioners of St. Haroutyoun church in a joyous atmosphere. Then, the pilgrims returned back to Portland.

Հունիսի 30-ին Պորտլանդի Ս․Գէորգ Եկեղեցու տասնյակ հավատացյալներ, գլխավորությամբ Հոգեւոր Հովիվ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանի, ուխտագնացություն կատարեցին Սեաթլի Ս․Հարություն Հայ Առաքելական Եկեղեցի։  Եկեղեցում կատարվեց երեկոյան ժամերգություն։ Հոգեւոր հովիվ Տեր Եղիա Իսայանը իր բարեգալստի խոսքում կարեւորեց ուխտագնացության խորհրդի կարեւորությունը հավատացյալի կյանքում եւ փափագ հայտնեց, որ այսպիսի փոխայցելությունները ավելի հաճախ կրկնվեն։ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանը իր խոսքում անդրադարձավ միասնական աղոթքի կարեւորությանը եւ անհրաժեշտությանը հավատացյալի հոգեւոր կյանքում։ Ապա համայնքի անունից շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության համար։ Երեկոյան աղոթքից հետո մատուցվեց ճաշ, որն անցավ բարեկամական ջերմ մթնոլորտում։ Նույն օրը ուխտավորների   մեկ մասը վերադարձավ Պորտլանդ։

 

Armenian School End Of Term Event

On June 12, The Hovhannes Toumanyan School at St. Kevork Armenian Church of Oregon, celebrated its scholastic year end ‘Hantes’. The students presented the Armenian Language in poetry, dance and singing. Mane’ Khatchatryan and Shushan Kalan, after taking their exams, were able to successfully finish all their classes and graduated from the school by receiving their diplomas. We congratulate our graduating students and wish them a successful future.

We also bring our gratitude and thanks to the principal of the school, teachers, all students and parents for a wonderful, productive scholastic year.

 

Հունիսի 12-ին տեղի ունեցավ Պորտլանդի Հովհաննես Թումանյանի անվան հայկական դպրոցի տարեվերջյան հանդեսը։ Աշակերտները ներկայացան արտասանությամբ, երգերով եւ պարով։ Երկու աշակերտներ՝ Մանե Խաչատրյանը եւ Շուշան Կալանը, հաջողությամբ հանձնելով տարեւերջյան քննությունները, ավարտեցին դպրոցի դասընթացները՝ ստանալով ավարտական վկայականներ։ Շնորհավորում ենք մեր շրջանավարտներին եւ մաղթում կանաչ ճանապարհ։

Շնորհակալություն ենք հայտնում նաեւ դպրոցի տնօրենությանը, ուսուցչական կազմին, աշակերտներին եւ ծնողներին արդյունավետ ուսումնական տարվա համար։

 

April 24th 2016

April 21, Professor Heather Ohaneson came to Portland, Oregon on the occasion of the anniversary of the Armenian Genocide and gave a lecture at Portland State University. The title of the lecture was “The Syrian crisis in terms of the trauma of the Armenian Genocide”. Around one hundred people attended the lecture. Afterwards, there was a question and answer session. Professor Greg Geokjian played an instrumental role in organizing this event.

Saturday April 23, a cultural presentation dedicated to the anniversary of the Armenian Genocide was performed at St. Kevork Church. Adult members of the church and the students of Hovhanness Tumanyan Sunday school presented the story of the genocide with poems, songs and historical passages.  Ms.Armida Khachatryan, Principle of the Armenian School was the organizer of this event.

Read more...
 

Western Diocese Establishes Humanitarian Fund for Artsakh

click above picture or here for more details

 

The Western Diocese of the Armenian Church of North America under the leadership of His Eminence Archbishop Hovnan Derderian, Diocesan Primate, has established a humanitarian fund benefitting the families of the fallen soldiers who bravely protect the borders of Artsakh and those families who have suffered losses in the past few days as a result of the military aggression perpetrated by the Azerbaijani Armed Forces.

Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։
Գիտենք վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղում եւ սահմանամերձ շրջաններում տիրող իրավիճակի մասին։ Մեր հոգու եւ սրտի պատքն է հնարավոր նյութական աջակցությունն ու օգնությունը բերելու մեր Հայրենիքին։
Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ եկեղեցին, առաջնորդությամբ ԱՄՆ Արեւմտյան Թեմի, կազմակերպում է դրամահավաք՝ Արցախի պաշտպանության ժամանակ զոհված զինվորների ընտանիքների և վերջին օրերին Ադրբեջանի սանձազերծած մարտական գործողությունների հետևանքով տուժած ընտանիքների համար:
Ձեր նյութական օգնությունը կարող եք փոխանցել Պորտլանդի Սուրբ Գէորգ եկեղեցի։
Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք կապվել Հոգեւոր Հովիվ Տեր Երեմիա քահանա Խաչատրյանի հետ․ Հեռ (818) 448-0497

 

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2


St. Kevork Armenian Apostolic Church of Oregon  |   9215 SE Church St., Clackamas OR  97015  |  503 656-9144  |   map & directions  |  email: info@oregonarmenianchurch.comwebsite administrator  |  home