Saint Kevork Armenian Apostolic Church of Oregon

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home School

Երկրորդ Դասարան

Ես Նառա Կիրակոսյանն եմ։ Դասավանդում եմ Երկրորդ դասարանում։

argaiv1170

Ծնվել եմ Հայաստանում Մասիս Քաղաքում։ Ավարտել եմ Քույրական ինստիտուտը Երևանում։ ԱՄՆ տեղափոխվելուց հետո աշխատել եմ որպես ատամնաբուժի օգնական։ Շատ հաճելի է մասնակից լինել դպրոցի կրթական կազմին։ Ունեմ երկու դուստր որոնք նույնպես հաճախում են դպրոց։

Գալիք տարվա համար նախատեսում ենք յուրացնել սահուն կարդալ և գրել Հայերեն տառերով Երկրորդ դասարանի դասագրքի համաձայն։ Հաճելի է նաև երբեմն անցկացնել ուսուցումը խաղի ձևով։

Second Grade

My name is Nara Kirakosyan. I am the teacher for second grade students.

I was born in the city of Masis in Armenia. I graduated nursing school in Yerevan. Since moving to the US, I have been working as a Dental Assistant. I enjoy so much being a part of the great teaching team at our school. I have two beautiful daughters who also attend the school.

Our annual academic goal is to master reading and writing in Armenian. We go through the Second Grade book. In addition, I do different exercises to make the lessons more fun for my dear students.

Picture of Second Grade Class

 

 

St. Kevork Armenian Apostolic Church of Oregon  |   9215 SE Church St., Clackamas OR  97015  |  503 656-9144  |   map & directions  |  email: info@oregonarmenianchurch.comwebsite administrator  |  home